شیشه ی دل را شکستن، احتیاجش سنگ نیست

 

میروم من خود، نیازی بر نزاع و جنگ نیست

 

می روم صد شهر دور از قلبهای رنگ رنگ

 

وقتی از صد قلبِ این دنیا یکی یکرنگ نیست

/ 0 نظر / 24 بازدید