محال است بارانی از محبت به کسی هدیه کنی ودستهای خودت خیس نشود .

محال است بارانی از محبت به کسی هدیه کنی ودستهای خودت خیس نشود

چه زیباست

بی قیدوشرط عشق بورزیم

بی قصدوغرض حرف بزنیم

بی دلیل ببخشیم

وازهمه مهمتر

بی توقع 

به تمام موجودات

محبت کنیم...

عجیب است که مردم چقدر برای مبارزه با شیطان تلاش میکنند 

 اگر همین انرژی را صرف عشق ورزیدن به همراهانشان کنند، شیطان در تنهایی خود خواهد مرد. "هلن کلر "


/ 0 نظر / 56 بازدید