صبوری یک قدرت است

هرگز هیچ روز زندگیت را سرزنش نکن!
روز خوب به تو شادی میدهد ، روز بد به تو تجربه و بدترین روز به تو درس می دهد!
فصل ها برای درختان ،هر سال تکرار میشود
اما فصلهای زندگی انسان تکرار شدنی نیست !!!
تولد … کودکی … جوانی … پیری و دیگر هیچ …
تنها زمانی صبور خواهی شد که صبر را یک قدرت بدانی نه یک ضعف !
آنچه ویرانمان میکند روزگار نیست
حوصله های کوچک و آرزوهای بزرگ است …

باور داشته باش زندگی قانون باورها و لیاقت هاست
و تو لایق هر آنچه بخواهی هستی !!!


/ 0 نظر / 27 بازدید