دل نبند

هرگزبه کسی که برای احساس تو ارزش قایل نیست،دل نبند.

به قلب خودت بیاموز که هرکسی ارزش ماندن درقلب زیبا و پاک

توراندارد.


/ 0 نظر / 37 بازدید