همه مارا از

" چوب خدا " ترساندند

ولی!!!!

یکی !!!!

به " بوسه خدا " 

امیدوارمان نکرد.

 

در حالیکه خداوند کلامش را همیشه با "الرحمن و الرحیم" آغاز میکند...

 

بارش بوسه های "بی منت" خداوند را برایتان آرزومندم.

/ 0 نظر / 23 بازدید