حیات ما دراین دنیا دلیلی دارد و جهان به آنچه ما داریم تا عرضه کنیم ،نیازدارد.

/ 0 نظر / 6 بازدید