خواهش

خدای مهربونم توکه منو به این دنیاآوردی ، ای کاش قلب وروح من روهم مثل این پدیده  ، اقتدار، وسعت ،عمق و گذشت ببخشی .

                                                                                                                                                

/ 0 نظر / 5 بازدید