فقط خودت باش

برای اینکه قهرمان زندگی خودت باشی،
لازم نیست حتما تو زندگیت اتفاقای فوق العاده بیافته،
یا خیلی آدم خاصی باشی !

کافیه خودت باشی
و فقط با تمام وجود زندگی کنی ...

زندگی همین روزمرگی هایی است
که تو می تونی بهشون رنگ عشق بزنی
و اونها رو دلچسب و شیرین کنی ...

/ 0 نظر / 28 بازدید