بهای سنگینی دادم تا فهمیدم کسی که قصد ماندن ندارد ، باید راهی کرد.

(سیمین دانشور)

 بدترین قسمت زندگی انتظار کشیدن است و بهترین قسمت زندگی داشتن کسی ست که ارزش انتظار کشیدن را داشته باشد . (ریچارد باخ)

 اثر انگشت ما از قلب هایی که لمسشان کردیم هیچ وقت پاک نمی شوند.             

(چارلز بوکوفسکی)

 ای کاش انسانها همان قدر که از ارتفاع میترسیدند کمی هم از پستی هراس داشتند .

(دکتر علی شریعتی )

 وقتی میخواهی موفقیت خود را ارزیابی کنی ، ببین چه را از دست داده ای که این را به دست آورده ای .

(دالایی لاما )

 جهان جای خطرناکی است نه به خاطر افراد ستمگر بلکه به خاطر وجود افرادی که در مقابل انها نمی ایستند .

( آلبرت اینشتین)

 تجربه نام مستعاری است که بر خطا های خود می گذاریم(اسکار وایلد)

 بعضی ها آب را گل آلود میکنند تاکه عمیق به نظر رسند .(نیچه )

آدم ها لالت میکنند بعد هی میپرسند چرا حرف نمی زنی ؟( نیل سایمون ) 

تو زندگی حقایقی هست که میشه فهمید ولی نمیشه فهموند(الپاچینو )

/ 0 نظر / 28 بازدید