همیشه برای دوستی کسی را انتخاب کن که قلب بزرگی داشته باشه که برای جا شدن توقلبش نخوای خودت را کوچک کنی یامچاله بشی.

/ 1 نظر / 5 بازدید
mikaeil

[تایید] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست]