اندازه دوست داشتن

              گفتی :اگرتومنو یکی دوست داشته باشی،                                        من تورو ده تا دوست دارم .                                      

     اما ظاهرامرچنین نشون نمیده.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 2 نظر / 11 بازدید
کویر

اینروزا خیلی ها خیلی حرفا میزنن[گاوچران]

کویر

اینروزا خیلی ها خیلی حرفا میزنن[گاوچران]