فکرمثبت

اگر مثبت فکر کنید .....
صدا تبدیل میشود به موسیقی!
حرکت تبدیل به رقص!
لبخند تبدیل به خنده!
وزندگی تبدیل به جشن......!


/ 0 نظر / 23 بازدید