سفرآرام


عازم یک سفرم ،سفری دور به جایی نزدیک .سفری از خود من تا به خودم،سفری ازخودمن تابه خدا،مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست …

قلب

   + یک معلم - ۱٠:٥٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٧/٢٠