سفرآرام


عازم یک سفرم ،سفری دور به جایی نزدیک .سفری از خود من تا به خودم،سفری ازخودمن تابه خدا،مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست …

 

 

 حیات ما دراین دنیا دلیلی دارد و جهان به آنچه ما داریم تا عرضه کنیم ،نیازدارد.

   + یک معلم - ٩:۳٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٧/۱٧