سفرآرام


عازم یک سفرم ،سفری دور به جایی نزدیک .سفری از خود من تا به خودم،سفری ازخودمن تابه خدا،مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست …

نقش زیبا؟؟؟

چه بسا خداوند هرگره ای که درکارمامی اندازد،

همچوگره های قالی باشدکه نهایتا قصددارد،

باآنها نقشی زیبا بیافریند.

   + یک معلم - ٩:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٧/۱۳