سفرآرام


عازم یک سفرم ،سفری دور به جایی نزدیک .سفری از خود من تا به خودم،سفری ازخودمن تابه خدا،مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست …

تقدیم بامهر

خدایا         کمکم کن پیمانی راکه درطوفان باتو بستم ، درآرامش  فراموش نکنم .

   + یک معلم - ٦:٠٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۳/۱٠