سفرآرام


عازم یک سفرم ،سفری دور به جایی نزدیک .سفری از خود من تا به خودم،سفری ازخودمن تابه خدا،مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست …

آرام

gorgeous_locations-JadidTarinha.IR (31)

   + یک معلم - ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٢/۳٠