سفرآرام


عازم یک سفرم ،سفری دور به جایی نزدیک .سفری از خود من تا به خودم،سفری ازخودمن تابه خدا،مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست …

دسته گلی برای مادر

آدما تاوقتی کوچیکن،دوست دارن برای مادرشون گل بخرن، اماپول ندارن.

وقتی بزرگتر می شن ، پول دارن ، اماوقت ندارن.

  وقتی هم که پیرمی شن ،پول دارن ،وقت هم دارن ،اما........ مادر ندارن .

کتاب :من منم ؟  مترجم وگردآور:امیررضاآرمیون

 

 

 خوشگلترین گل های رز صورتی pink rose flower wallpaper

 

   + یک معلم - ٥:٥٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٢/۱٧