سفرآرام


عازم یک سفرم ،سفری دور به جایی نزدیک .سفری از خود من تا به خودم،سفری ازخودمن تابه خدا،مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست …

خواهش

خدای مهربونم توکه منو به این دنیاآوردی ، ای کاش قلب وروح من روهم مثل این پدیده  ، اقتدار، وسعت ،عمق و گذشت ببخشی .

                                                                                                                                                

   + یک معلم - ۱:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٢/۱۳