سفرآرام


عازم یک سفرم ،سفری دور به جایی نزدیک .سفری از خود من تا به خودم،سفری ازخودمن تابه خدا،مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست …

ازنلسون ماندلا

سکوت گورستان را میشنوی؟
دنیا ارزش دل شکستن ندارد...
میرسد روزی که هرگز در دسترس نخواهیم بود...
خاک آنتن نمیدهد که نمیدهد...
بی خیال نداشته هایت.
بی خیال غصه هایت.
بی خیال هر چه که خیالت را نا آرام میکند.
به من بگو امروز نفس کشیده ای؟
پس خوش به حالت عمیق نفس بکش...
عمیق..
عشق را..
زندگی را..
بودن را..
بچش..
ببین..
لمس کن..
و با تک تکه سلولهایت لبخند بزن.. 

   + یک معلم - ٢:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٤/۱/٢٤