سفرآرام


عازم یک سفرم ،سفری دور به جایی نزدیک .سفری از خود من تا به خودم،سفری ازخودمن تابه خدا،مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست …

نا خود آگاه

یک عمر در انتظاری تا بیابی آن را که درکت کند

و تو را همانگونه که هستی بپذیرد و عاقبت در میابی که از همان آغاز خودت بوده ای

   + یک معلم - ٧:۳۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱/۱۸