سفرآرام


عازم یک سفرم ،سفری دور به جایی نزدیک .سفری از خود من تا به خودم،سفری ازخودمن تابه خدا،مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست …

 

یاد تو حس قشنگی است که در دل دارم

چه تو باشی چه نباشی "نگهش میدارم" . 

   + یک معلم - ۸:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٤/۱/۱٦