سفرآرام


عازم یک سفرم ،سفری دور به جایی نزدیک .سفری از خود من تا به خودم،سفری ازخودمن تابه خدا،مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست …

 

هیچ کس سرش آنقدر شلوغ نیست

 که زمان از دستش در برود و شما را از یاد ببرد

 همه چیز بر می گردد به اولویت های آن آدم

 اگر کسی به هر دلیلی تو را یادش رفت

 فقط یک دلیل دارد :

 " تو جزو اولویت هایش نیستی !!!‌ "   + یک معلم - ۱٢:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٤/۱/۱٦