سفرآرام


عازم یک سفرم ،سفری دور به جایی نزدیک .سفری از خود من تا به خودم،سفری ازخودمن تابه خدا،مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست …

ای خدا هر گز نبینم بشکند قلب کسی دل شکسته باطنش از ریشه ویران میشود

دست و پا گر بشکند با نسخه درمان میشود
چشم گریان هم دمی با بوسه خندان میشود
سیل باران گر ببارد از نسیم صورتی
غم مخور با خنده ای از دیده پنهان میشود
مختصر گویم اگر ویران شود کاشانه ای
جای هر ویرانه ای کاخی نمایان میشود
یا که اید سوز غم تا بشکند خم خانه را
گر که باشد همتی میخانه بنیان میشود
چون مریدی می کشد رنج ریاضت سال ها
عاقبت با پیر خود سوی رندان می شود                             ای خدا هر گز نبینم بشکند قلب کسی                              دل شکسته باطنش از ریشه ویران میشود

 


 

   + یک معلم - ۱٢:٢٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٤/۱/۱٤