سفرآرام


عازم یک سفرم ،سفری دور به جایی نزدیک .سفری از خود من تا به خودم،سفری ازخودمن تابه خدا،مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست …

 

اگر کسی تو را با تمام مهربانیت دوست نداشت" دلگیر نباش

تو  با تمام مهربانی هایت زیباترین معصوم دنیایی . . .

من خدایی را میشناسم که ابر رحمتش به زمین و زمان می بارد . . .

اما یکی سپاسش میگوید و هزاران نفر کفر!!!

چرا می پنداری باید بهتر  از  خدا  تو  را  قدردانی کنند؟!

پس نرنج از ناسپاسیشان و  برای شادیشان بکوش . . .

با مهربانی روحت به ارامش میرسد . . .

تو با مهرت بال و پر میگیری . . .

خوبی دلیل جاودانگی توست. 

   + یک معلم - ۱٠:٥٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٤/۱/٤