سفرآرام


عازم یک سفرم ،سفری دور به جایی نزدیک .سفری از خود من تا به خودم،سفری ازخودمن تابه خدا،مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست …

 

 

گر نگه دار من آنست که من می دانم         

شیشه را در بغل سنگ نگه می دارد

 


 

   + یک معلم - ۱٠:۱٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٤/۱/٤