سفرآرام


عازم یک سفرم ،سفری دور به جایی نزدیک .سفری از خود من تا به خودم،سفری ازخودمن تابه خدا،مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست …

 

همیشه برای دوستی کسی را انتخاب کن که قلب بزرگی داشته باشه که برای جا شدن توقلبش نخوای خودت را کوچک کنی یامچاله بشی.

   + یک معلم - ٦:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٤/۱/٤