سفرآرام


عازم یک سفرم ،سفری دور به جایی نزدیک .سفری از خود من تا به خودم،سفری ازخودمن تابه خدا،مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست …

از زبان پرفسور سمیعی: من در ایران چیزهای عجیبی دیدم...!!!!!

از زبان پرفسور سمیعی:

من در ایران چیزهای عجیبی دیدم...!!!!!

کسی بوسه فرانسوی بلد نیست...!!!!

اینجا مثل آلمان پل عشق ندارد....!!!

از رز هلندی هم خبری نیست...!!!!

اینجا عشق یعنی:

به خاطر چشم های دوروبرت معشوقه ات رافقط از پشت گوشی بوسیده باشی!!!!

دوست داشتن یعنی کلاس گذاشتن برای همدیگر!!!!

مهربانیت را میگذارند به حساب آویزان بودنت...!!

من در ایران نتوانستم به کسی بفهمانم دوست داشتن را به حساب چیز دیگری مگذار...!!!

ایرانیان جوانی نمیکنند پیرمردها وپیرزن های کم سن وسال بسیار دارند.....

ایرانیان عشق رابا ماشین ولباس خوب انتخاب میکنند نه با نیت خوب!!!!

ایران را دوست دارم،اما اینجاهمیشه دلگیراست .


 

   + یک معلم - ۱٢:۱۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۱٢/٢٢