سفرآرام


عازم یک سفرم ،سفری دور به جایی نزدیک .سفری از خود من تا به خودم،سفری ازخودمن تابه خدا،مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست …

خدایـــــا ... مدعیان رفاقت ، هر کدام تا نقطه ای همراهند ...

خدایـــــا ...

مدعیان رفاقت ، هر کدام تا نقطه ای همراهند ...

عده ای تا مرز منفعت ...

عده ای تا مرز مال ...

عده ای تا مرز جان ...

عده ای تا مرز آبرو ...

و همگان تا مرز این جهان ...

تنها تویی که همواره می مانی ... !

رهـــــایم نـکن . .


   + یک معلم - ۱٢:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱٢/٩