سفرآرام


عازم یک سفرم ،سفری دور به جایی نزدیک .سفری از خود من تا به خودم،سفری ازخودمن تابه خدا،مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست …

دوست آن باشدکه گیرددست دوست درپریشان حالی ودرماندگی

دوست آن باشدکه گیرددست دوست درپریشان حالی ودرماندگی


   + یک معلم - ۳:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱٢/٤