سفرآرام


عازم یک سفرم ،سفری دور به جایی نزدیک .سفری از خود من تا به خودم،سفری ازخودمن تابه خدا،مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست …

فکرمثبت

اگر مثبت فکر کنید .....
صدا تبدیل میشود به موسیقی!
حرکت تبدیل به رقص!
لبخند تبدیل به خنده!
وزندگی تبدیل به جشن......!


   + یک معلم - ٩:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱۱/۱٢