سفرآرام


عازم یک سفرم ،سفری دور به جایی نزدیک .سفری از خود من تا به خودم،سفری ازخودمن تابه خدا،مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست …

دل بریدن

روزگاری دل سپردن ها دلیل عشق بود
اینک اما دل بریدن ها گواهی دیگراست   + یک معلم - ٩:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱٠/۳٠