سفرآرام


عازم یک سفرم ،سفری دور به جایی نزدیک .سفری از خود من تا به خودم،سفری ازخودمن تابه خدا،مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست …

مهربانی

مهربانی رااگرقسمت کنیم

               من یقین دارم به ماهم میرسد

                               ِِ آدمی گرایستد بربام عشق

                                              دستهایش تاخداهم میرسد

   + یک معلم - ٥:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٢/۸