سفرآرام


عازم یک سفرم ،سفری دور به جایی نزدیک .سفری از خود من تا به خودم،سفری ازخودمن تابه خدا،مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست …

اندازه دوست داشتن

              گفتی :اگرتومنو یکی دوست داشته باشی،                                        من تورو ده تا دوست دارم .                                      

     اما ظاهرامرچنین نشون نمیده.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   + یک معلم - ٦:٥٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٧/۳٠