سفرآرام


عازم یک سفرم ،سفری دور به جایی نزدیک .سفری از خود من تا به خودم،سفری ازخودمن تابه خدا،مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست …

ساده که باشی

ساده که می شوی 

همه چیزخوب میشود،خودت،غمت،مشکلت،غصه ات،آدمهای اطرافت،حتی دشمنت.

 

یک آدم ساده که باشی برایت فرقی نمی کند ک تجمل چیست ،که قیمت تویوتا لندکروز چند است ،بنزآخرین مدل،چندایربگ دارد.

 

مهم نیست ، نیاوران کجاست ،شریعتی و پاسداران وفرشته والهیه ،کدام حوالی اند.رستوران چینی ها گرانترین غذایش چیست.

ساده که باشی همیشه درجیبت شکلات پیدا می شود!همیشه لبخند بر لب داری.

بر روی جدول های کنار خیابان راه میرویزیر باران ، دهانت را باز میکنی و قطره قطره مینوشی باران را،آدم برفی که درست میکنی شال گردنت را به او میبخشی.

 

ساده که باشی بربری داغ با پنیر واقعاً عشقبازیست،آدمهای ساده را دوست دارم"بوی ناب آدم می دهند".

ساده که می‌شوی فرمول نمی‌خواهی ،ایکس توهمیشه مساوی ایگرگ توست.درگیررادیکال،انتگرال نیستی هرجایی به راحتی محاسبه می‌شوی.ساده که می‌شوی حجم نداری، جایی نمی‌گیریزود به‌یاد می آیی و دیر از خاطر میروی.

ساده که می‌شوی،کوچک می‌شوی،توی دل هرکسی جا می‌شوی،ساده که میشوی،پاک می مانی.

   + یک معلم - ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٧/٢٢