سفرآرام


عازم یک سفرم ،سفری دور به جایی نزدیک .سفری از خود من تا به خودم،سفری ازخودمن تابه خدا،مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست …

» بیدارکردن عشق :: ۱۳٩٥/۱٢/۱
» ۱۳٩٥/۱۱/٢٦ :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٦
» امیدفریبنده :: ۱۳٩٥/٦/٢٦
» خدایا بهت محتاجم پیدایم کن... :: ۱۳٩٤/۸/٢
» مردی بود قرآن میخواند و معنی قرآن را نمیفهمید . :: ۱۳٩٤/٧/٥
» نگوهرگزخداحافظ :: ۱۳٩٤/٦/٢٩
» دل عاشق به پیغامی بسازد(باباطاهر) :: ۱۳٩٤/٥/٩
» ﻭ ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﻤﻲ ﺩﺍﻧﻢ ... ﺗﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ، ﺍﯾﻨﻮﺭ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺁﻧﻮﺭ دیوار؟(حسین پناهی) :: ۱۳٩٤/٤/۱۳
» آهنربا :: ۱۳٩٤/۳/٢
» ۱۳٩٤/٢/۱ :: ۱۳٩٤/٢/۱
» ۱۳٩٤/۱/٢ :: ۱۳٩٤/۱/٢
» عشق چراغی کوچک است اما نور آن کافیست. :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٤
» انسان شادمان قادر نیست کاری نادرست انجام دهد- نه در مورد خودش نه در مورد دیگران. :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٤
» خدایا کفر نمیگویم . . . :: ۱۳٩۳/۱٢/۱۳
» زیر پلکت سایبانم میدهی ؟ سوختم آیا پناهم میدهی ؟ :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٢
» ﺍﯼ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ : ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﺩﻟﻬﺮﻩ ﻫﺎﯾﻢ ﺩﺍﺭﯼ ؟ :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٢
» زندگی ماجرایی است الهی :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٢
» قلب" مهمانخانه نیست که آدمهابیایند،دوسه ساعت یا دوسه روز درآن بمانندوبع :: ۱۳٩۳/۱٢/۱۱
» گنجشکی به خدا گفت؟ لانه کوچکی داشتم، آرامگاه خستگیم سر پناه بی کسیم بود. :: ۱۳٩۳/۱٢/٩
» محال است بارانی از محبت به کسی هدیه کنی ودستهای خودت خیس نشود . :: ۱۳٩۳/۱٢/٩
» ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﭼﯿﺰ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﯾﻚ ﻣﻌﺠﺰﻩ، ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽﺁﯾﺪ. :: ۱۳٩۳/۱٢/٩
» تمام احساس من خلاصه ایست از مهربانی هایت که هوای عشق تو را دارد . :: ۱۳٩۳/۱٢/٩
» ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ MIT ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺁﻥ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ , ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ :: ۱۳٩۳/۱٢/٩
» درعالم هستی فقط احساسات و عواطف فرد, در ارتباط با موضوعات گوناگون ثبت می شود. :: ۱۳٩۳/۱٢/٩
» خدایـــــا ... مدعیان رفاقت ، هر کدام تا نقطه ای همراهند ... :: ۱۳٩۳/۱٢/٩
» حسین پناهی : یاد گرفتم این بار که دستانم یخ کرد، دستان کسی را نگیرم! :: ۱۳٩۳/۱٢/٦
» بعضی دعا ها عجیب به دل میشینه ؛ :: ۱۳٩۳/۱٢/٦
» یک پلنگ تیزپا و قدرتمند :: ۱۳٩۳/۱٢/٦
» کسی را دوست بدار که "دوستت دارد» :: ۱۳٩۳/۱٢/٦
» ﺑﻬﺸﺖ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﻴﺴﺖ .. :: ۱۳٩۳/۱٢/٦
» انسان خوشحال :: ۱۳٩۳/۱٢/٦
» در بازی زندگی یادمی گیری :: ۱۳٩۳/۱٢/٦
» سه قانون از قوانین مهم کائنات :: ۱۳٩۳/۱٢/٥
» عازم یک سفرم :: ۱۳٩۳/۱٢/٥
» دوست آن باشدکه گیرددست دوست درپریشان حالی ودرماندگی :: ۱۳٩۳/۱٢/٤
» شکسپیر میگه :اگه یه روز فرزندی داشته باشم :: ۱۳٩۳/۱٢/٤
» مهربان بودن مهمترین قسمت انسان بودن است. :: ۱۳٩۳/۱٢/۳
» قلبی که چون شمعی می سوزدوآب میشوددرتردید. :: ۱۳٩۳/۱۱/۳٠
» جان شیفته :: ۱۳٩۳/۱۱/۳٠
» قهرمان زندگی :: ۱۳٩۳/۱۱/۳٠
» زن بودن :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٩
» زندگی یعنی... :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٩
» پازل خدا :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٩
» خدایاکمکم کن متکی به خودم باشم. :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٩
» دوربین مداربسته :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٩
» نماز مان اگرنمازبود :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٧
» آخه اینهمه سختی چرا؟ :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٦
» خندیدن یک نیایش است . :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٥
» آدم های امن :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٩
» بانو :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٩
» جرات کن :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٧
» سفرآرام :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٦
» وسیع باش :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٥
» فکرمثبت :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٢
» خواسته خداازانسان :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٢
» ای فریادرس :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٠
» زندگی :: ۱۳٩۳/۱۱/۸
» حماقت :: ۱۳٩۳/۱۱/۱
» دل بریدن :: ۱۳٩۳/۱٠/۳٠
» قضاوت :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۱
» کتاب زندگی :: ۱۳٩۳/٩/۳
» یوگا :: ۱۳٩۳/٩/۳
» گندم :: ۱۳٩۳/٩/٢
» کلاف زندگی :: ۱۳٩۳/۸/۱٢
» خاموش :: ۱۳٩۳/۸/٢
» شانه خدا - ازاحمدشاملو :: ۱۳٩۳/۸/۱
» کسی بهترین زندگی ات می شودکه خودش بخواهدَ :: ۱۳٩۳/۸/۱
» اندازه دوست داشتن :: ۱۳٩۳/٧/۳٠
» حقیقت تلخ :: ۱۳٩۳/٧/۳٠
» ساده که باشی :: ۱۳٩۳/٧/٢٢
» ۱۳٩۳/٧/٢۱ :: ۱۳٩۳/٧/٢۱
» سبزه زار :: ۱۳٩۳/٧/٢۱
» غم عشق تو :: ۱۳٩۳/٧/٢۱
» تعریف خدا :: ۱۳٩۳/٧/٢٠
» بهشت :: ۱۳٩۳/٧/٢٠
» قلب :: ۱۳٩۳/٧/٢٠
» ۱۳٩۳/٧/۱٧ :: ۱۳٩۳/٧/۱٧
» ۱۳٩۳/٧/۱٧ :: ۱۳٩۳/٧/۱٧
» دروغ :: ۱۳٩۳/٧/۱٥
» ۱۳٩۳/٧/۱٥ :: ۱۳٩۳/٧/۱٥
» ۱۳٩۳/٧/۱٥ :: ۱۳٩۳/٧/۱٥
» شازده کوچولو :: ۱۳٩۳/٧/۱٤
» نقش زیبا؟؟؟ :: ۱۳٩۳/٧/۱۳
» نوشته ای از:لا :: ۱۳٩۳/٧/۱۱
» حدومرز :: ۱۳٩۳/٧/۱۱
» امیدشجاعان یابهانه ترسوها :: ۱۳٩۳/٧/۱٠
» دوست :: ۱۳٩۳/٧/۸
» کمال :: ۱۳٩۳/٧/۸
» قهر :: ۱۳٩۳/٧/۸
» احساسات :: ۱۳٩۳/٧/٧
» قربانی :: ۱۳٩۳/٧/٧
» رشد نیلوفر در مرداب :: ۱۳٩۳/٧/٧
» محرم :: ۱۳٩۳/٧/٤
» ۱۳٩۳/۳/۳۱ :: ۱۳٩۳/۳/۳۱
» ۱۳٩۳/۳/٢٠ :: ۱۳٩۳/۳/٢٠
» عشق :: ۱۳٩۳/۳/۱٠
» تقدیم بامهر :: ۱۳٩۳/۳/۱٠
» صداقت :: ۱۳٩۳/۳/٩
» فقر :: ۱۳٩۳/۳/٩
» زن :: ۱۳٩۳/۳/٩
» بخشش :: ۱۳٩۳/۳/٧
» آرام :: ۱۳٩۳/٢/۳٠
» زلال :: ۱۳٩۳/٢/۳٠
» آرامش :: ۱۳٩۳/٢/٢٩
» احساس :: ۱۳٩۳/٢/٢٩
» تابش :: ۱۳٩۳/٢/٢٩
» سلام :: ۱۳٩۳/٢/٢٩
» حیا :: ۱۳٩۳/٢/٢٧
» دسته گلی برای مادر :: ۱۳٩۳/٢/۱٧
» ستاره های راهنما :: ۱۳٩۳/٢/۱٤
» خواهش :: ۱۳٩۳/٢/۱۳
» بی اعتنایی :: ۱۳٩۳/٢/۱۳
» دوست :: ۱۳٩۳/٢/۱۳
» باران :: ۱۳٩۳/٢/۱٠
» بی وفایی :: ۱۳٩۳/٢/۱٠
» مهربانی :: ۱۳٩۳/٢/۸
» انضباط :: ۱۳٩۳/٢/٤
» خود :: ۱۳٩۳/٢/٤
» عشق :: ۱۳٩۳/۱/۳۱
» خدا :: ۱۳٩۳/۱/٢۸
» نا خود آگاه :: ۱۳٩۳/۱/۱۸