سفرآرام


عازم یک سفرم ،سفری دور به جایی نزدیک .سفری از خود من تا به خودم،سفری ازخودمن تابه خدا،مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست …

مثل دیروزمرامیخواهی؟

دوست دارم که بدانم  امروز مثل دیروز مرامیخواهی؟

دوستم داری، میدانم.باز دوست دارم که بپرسم گاهی

دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروزمرامیخواهی؟

محمدعلی بهمنی

 

   + معصومه بیگلری - ٧:٥٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/٦/۳۱

حکایت ماآدمها

   + معصومه بیگلری - ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/٦/٢٩

امیدفریبنده

 

بزرگترین خیانتی که میتوانی درحق کسی بکنی،این است که اورادریک امیدمحال ونشدنی حبس کنی وبگذاری انتظاربکشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   + معصومه بیگلری - ٧:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/٦/٢٦