سفرآرام


عازم یک سفرم ،سفری دور به جایی نزدیک .سفری از خود من تا به خودم،سفری ازخودمن تابه خدا،مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست …

خالدحسینی : دردنیافقط یک گناه هست وآن دزدی است.

خالدحسینی تو رمان بادبادک باز مینویسه:

دردنیافقط یک گناه است وآن دزدیست!!!...

مرد آهسته در گوش فرزند تازه به بلوغ رسیده اش برای پند چنین نجوا کرد:...

«پسزم در زندگی هرگز دزدی نکن»

پسر متعجب و مبهوت به پدر نگاه کرد بدین معناکه او هرگز دست کج نداشته...

پدر به نگاه متعجب فرزند لبخندی زدو ادامه داد:

در زندگی دروغ نگو چرا که اگر گفتی صداقت رادزدیده ای...

خیانت نکن که اگر کردی عشق را دزدیده ای...

خشونت نکن اگرکردی محبت را دزدیده ای...

ناحق نگو اگر گفتی حق را دزدیده ای...

بی حیایی نکن اگر کردی شرافت را دزدیده ای...

پس در زندگی فقط دزدی نکن!...

 

 

 

 

 

   + یک معلم - ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/٥/۱٦

هوای جنون ازمحمدقهرمان


به سر می دوم رو به خانه ی تو که شاید بیابم نشانه ی تو  

فتاده ز پا خسته آمده ام که سر بگذارم به شانه ی تو

به یادت به هر سو نظاره کنم ز داغت به تن جامه پاره کنم

غمت گر به جانم شرر نزند هوای جنونم به سر نزند  

امید دلم در برم بنشین تا مگر زدلم غم برون برود

وگرنه زچشم نخفته من تا سپیده دمان جوی خون برود...  

زجور فلک مانده در قفسم تا به سنگ ستم پرشکسته مرا

وگر این قفس را به هم شکنم تا کجا ببرد بال خسته مرا  

نخیزد نغمه مستانه تو شده پر گرد غم کاشانه تو

گرفته شعر تو روی زمین را چرا زیر زمین شد خانه تو  

به سر میدوم رو به خانه ی تو که شاید بیابم نشانه ی تو

فتاده ز پا خسته آمده ام که سر بگذارم به شانه ی تو


نتیجه تصویری برای ‪the beautiful flowers‬‏

   + یک معلم - ۸:٥٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٤/٥/۱٤

دل نبند

هرگزبه کسی که برای احساس تو ارزش قایل نیست،دل نبند.

به قلب خودت بیاموز که هرکسی ارزش ماندن درقلب زیبا و پاک

توراندارد.


   + یک معلم - ٩:٤۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/٥/۱٤

دلـم باران میخواهد ...... (ازوبلاگ زیبای دل حریم کبریا)

"دلـــــــــــــــــــــــــــــــــــم "

باران میخواهد ......

بـــــارانی آرام ......

امــــــــــــااااا ......

طولانــــــــــــی ...

تا دست در دست قطره هایش .....

پا به پای نمناکی اش .........

تمام کوچه با غ ها را

با پای برهنه قدم  زنــم ...

من بغــــــض کنم ....

آسمان ببــــارد ............

آسمان بغــــــــــــض کنــــد ...

من اشکــــــ بریزم .........

آنگاه هر دو آرام شویــــــــــم .

   + یک معلم - ٥:۱٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/٥/۱۳

دل عاشق به پیغامی بسازد(باباطاهر)

دل عاشق به پیغامی بسازد
خمار آلوده با جامی بسازد

 مرا کیفیت چشم تو کافیست

ریاضت کش به بادامی بسازد

 ندارم ظرف می دل را بگوئید

سفالی بشکند جامی بسازد

قناعت بیش ازاین نبود که عمری
بجامی دردی آشامی بسازد

چو من مرغی نکرده صید ایام
مگر کز زلف او دامی بسازد

 دعا گو قحط شو طالب حریفی است

که ایامی بدشنامی بسازد 

  

   + یک معلم - ۸:٥٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/٥/٩