سفرآرام


عازم یک سفرم ،سفری دور به جایی نزدیک .سفری از خود من تا به خودم،سفری ازخودمن تابه خدا،مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست …

اندازه دوست داشتن

              گفتی :اگرتومنو یکی دوست داشته باشی،                                        من تورو ده تا دوست دارم .                                      

     اما ظاهرامرچنین نشون نمیده.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   + یک معلم - ٦:٥٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٧/۳٠

حقیقت تلخ

جغد به خدا گفت : 
آدم هایت من و آوازهایم را دوست ندارند...
و خدا گفت : 
آوازهای تو بوی دل کندن میدهند 
و آدم ها عاشق دل بستن اند..
دل بستن به هر چیز کوچک و بزرگ..
تو مرغ تماشا و اندیشه ای !! 
و آنکه می بیند و می اندیشد به هیچ چیز دل نمیبندد ..
دل نبستن سخت ترین و قشنگ ترین کار دنیاست ..
اما تو بخوان و همیشه بخوان که 
آواز تو "حقیقت" است 
و طعم " حقیقت" ....."بسیار تلخ"   + یک معلم - ٩:۱٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٧/۳٠

ساده که باشی

ساده که می شوی 

همه چیزخوب میشود،خودت،غمت،مشکلت،غصه ات،آدمهای اطرافت،حتی دشمنت.

 

یک آدم ساده که باشی برایت فرقی نمی کند ک تجمل چیست ،که قیمت تویوتا لندکروز چند است ،بنزآخرین مدل،چندایربگ دارد.

 

مهم نیست ، نیاوران کجاست ،شریعتی و پاسداران وفرشته والهیه ،کدام حوالی اند.رستوران چینی ها گرانترین غذایش چیست.

ساده که باشی همیشه درجیبت شکلات پیدا می شود!همیشه لبخند بر لب داری.

بر روی جدول های کنار خیابان راه میرویزیر باران ، دهانت را باز میکنی و قطره قطره مینوشی باران را،آدم برفی که درست میکنی شال گردنت را به او میبخشی.

 

ساده که باشی بربری داغ با پنیر واقعاً عشقبازیست،آدمهای ساده را دوست دارم"بوی ناب آدم می دهند".

ساده که می‌شوی فرمول نمی‌خواهی ،ایکس توهمیشه مساوی ایگرگ توست.درگیررادیکال،انتگرال نیستی هرجایی به راحتی محاسبه می‌شوی.ساده که می‌شوی حجم نداری، جایی نمی‌گیریزود به‌یاد می آیی و دیر از خاطر میروی.

ساده که می‌شوی،کوچک می‌شوی،توی دل هرکسی جا می‌شوی،ساده که میشوی،پاک می مانی.

   + یک معلم - ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٧/٢٢

 

آسمان را بنگر، که هنوز، بعد صدها شب و روز مثل آن روز نخست گرم و آبی و پر از مهر، به ما می خندد

یا زمینی را که، دلش از سردی شب های خزان نه شکست و نه گرفت

بلکه از عاطفه لبریز شد و نفسی از سر امید کشید و در آغاز بهار، دشتی از یاس سپید زیر پاهامان ریخت

تا بگوید که هنوز، پر امنیت احساس خداست ، ماه من، غصه چرا؟

  تو خداا داری و اوهر شب و روزآرزویش همه آرامش توست. 

دل به غم دادن و از یاس سخن ها گفتن،کارآنهایی نیست که خدارادارند.

غم و اندوه ، اگر هم روزی مثل باران بارید یا دل شیشه ای ات، از لب پنجره عشق، زمین خورد و شکست ،

با نگاهت به خدا چتر شادی وا کن و بگو با دل خود، که خدا هست، خدا هست ، هنوز

او همانی است که در تارترین لحظه شب، راه نورانی امید نشانم میداد

او همانی است که هر لحظه دلش می خواهد، همه زندگی ام، غرق شادی باشد

غصه اگر هست، بگو تا باشد معنی خوشبختی، بودن اندوه است

این همه غصه و غم، این همه شادی و شور چه بخواهی و چه نه !میوه یک باغند

همه را با هم و با عشق بچین ولی از یاد مبر:

پشت هر کوه بلند، سبزه زاری است پر از یاد خداودرآن باز کسی می خواند که خدا هست، خدا هست 

دگرغصه چرا؟

   + یک معلم - ٧:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٧/٢۱

سبزه زار

   + یک معلم - ٧:٠٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٧/٢۱

غم عشق تو

   + یک معلم - ٥:٥٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٧/٢۱

تعریف خدا

در معبدی گربه ای زندگی می کرد که هنگام عبادت راهب ها مزاحم تمرکز آن ها می شد. بنابراین استاد بزرگ دستور داد هر وقت زمان مراقبه می رسد یک نفر گربه را گرفته و به ته باغ ببرد و به   درختی ببندد.

این روال سال ها ادامه پیدا کرد و یکی از اصول کار آن مذهب شد. سال ها بعد استاد بزرگ درگذشت.گربه هم مرد.راهبان آن معبد گربه ای خریدند و به معبد آوردند تا هنگام عبادت به درخت ببندند تا اصول عبادت را درست به جا آورده باشند. سال ها بعد استاد بزرگ دیگری رساله ای نوشت درباره ی اهمیت بستن گربه هنگام عبادت!!

بسیاری از باورهای ما اینگونه به اصل و قانون تبدیل می شوند.

اگر نتوانی روی زمین بهشت را پیدا کنی ، در آسمانها نیز نمی توانی آن را بیابی …

خانه خدا همین نزدیکی است و تنها اثاث آن مهربانی است !

حوا که بغض کند حتی اگر خدا سیب هم بیاورد تنها آغوش آدم آرامش می کند !!!

پدرم می گوید : کتاب 

مادرم می گوید : دعا

و من خوب می دانم که زیباترین تعریف خدا را فقط می توان از زبان گل ها شنید …

( حسین پناهی ) 


   + یک معلم - ۸:٥٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٧/٢٠

بهشت

   + یک معلم - ۱٠:٥٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٧/٢٠

قلب

   + یک معلم - ۱٠:٥٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٧/٢٠

 

   + یک معلم - ۱٠:۱۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٧/۱٧

 

 

 حیات ما دراین دنیا دلیلی دارد و جهان به آنچه ما داریم تا عرضه کنیم ،نیازدارد.

   + یک معلم - ٩:۳٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٧/۱٧

دروغ

 

   + یک معلم - ٩:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٧/۱٥

 

   + یک معلم - ٩:٠٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٧/۱٥

 

   + یک معلم - ۸:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٧/۱٥

شازده کوچولو

   + یک معلم - ۱:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٧/۱٤

نقش زیبا؟؟؟

چه بسا خداوند هرگره ای که درکارمامی اندازد،

همچوگره های قالی باشدکه نهایتا قصددارد،

باآنها نقشی زیبا بیافریند.

   + یک معلم - ٩:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٧/۱۳

نوشته ای از:لا

   + یک معلم - ۳:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٧/۱۱

حدومرز

 

   + یک معلم - ٩:٥٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٧/۱۱

امیدشجاعان یابهانه ترسوها

مادرخطاب به کودک خردسالش :

هیچ میدونستی وقتی اون شیرینی رویواشکی برمیداشتی، در تمام مدت خداداشت تورونگاه میکرد.

کودک : آره مامان جون!

مادر: وفکرمیکنی به توچیزی میگفت ؟

کودک:میگفت غیرازمادونفراینجاکسی نیست ،پس می تونی دوتا برداری .

   + یک معلم - ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٧/۱٠

دوست


   + یک معلم - ٩:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٧/۸

کمال

از "خوب" به  "بد"  رفتن به فاصله لذت پریدن ازیک "نهرباریک" است .امابرای برگشتن بایدازاقیانوس گذشت .بنابراین زیباترین زیباییها رسیدن به کمالات معنوی است .


   + یک معلم - ٥:٥٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٧/۸

قهر

دیشب با خدا دعوایم شد؛ با هم قهر کردیم ... فکر کردم دیگر مرا دوست ندارد. رفتم گوشه ای نشستم. چند قطره اشک ریختم و خوابم برد. صبح که بیدار شدم، مادرم گفت: " نمیدانی از دیشب تا صبح چه بارانی می آمد ."

   + یک معلم - ۳:۳٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٧/۸

احساسات

جملات الهام بخش, مطالب آموزنده, جملات تصویری

   + یک معلم - ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٧/٧

قربانی

   + یک معلم - ۱٠:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٧/٧

رشد نیلوفر در مرداب

http://parvazdarsen.persiangig.com/4cijfvk.jpg

رشد نیلوفر در مرداب اثبات این نکته است ...

میتوان در بدترین شرایط بهترین بود.

 

   + یک معلم - ٩:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٧/٧

محرم

چه حس قشنگیه وقتی میشی محرم دل یکی

یکی که بهش اعتماد داری

بهت اعتماد داره

از دلتنگی هاش برات میگه

از دلتنگی هات براش میگی

آروم میشه

آروم میشی

حسی که هیچ وقت به تنفر تبدیل نمیشه♥


 

   + یک معلم - ۸:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٧/٤