سفرآرام


عازم یک سفرم ،سفری دور به جایی نزدیک .سفری از خود من تا به خودم،سفری ازخودمن تابه خدا،مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست …

آرام

gorgeous_locations-JadidTarinha.IR (31)

   + یک معلم - ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٢/۳٠

زلال

gorgeous_locations-JadidTarinha.IR

زندگی عمل کردن است؛

این شکر نیست که چای را شیرین می کند؛

بلکه حرکتِ قاشق چای خوری باعث شیرینی می شود ...


 

   + یک معلم - ۱٠:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٢/۳٠

آرامش

خدایا! کمکم کن پیمانی را که در طوفان با تو بستم, در آرامش فراموش نکنم ودر طوفان های زندگی با خدا باشم نه ناخدا"

   + یک معلم - ٩:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٢/٢٩

احساس

تصاویر آرامش بخش از زیبایی های زندگی -www.jazzaab.irاگر کسی شما را نپذیرفت، احساس بدی نداشته باشید.

معمولا چیزهای گران را رد میکنند بخاطر اینکه نمیتوانند از پس قیمت آنها بر بیایند . . .

   + یک معلم - ٩:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٢/٢٩

تابش

تصاویر آرامش بخش از زیبایی های زندگی -www.jazzaab.ir

   + یک معلم - ٩:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٢/٢٩

سلام

عکس هایی رمانتیک و آرامش بخش

   + یک معلم - ٩:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٢/٢٩

حیا

نعمت روی زمین قسمت پررویان است. خون دل میخورد آنکس که حیایی دارد

   + یک معلم - ۱۱:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٢/٢٧

دسته گلی برای مادر

آدما تاوقتی کوچیکن،دوست دارن برای مادرشون گل بخرن، اماپول ندارن.

وقتی بزرگتر می شن ، پول دارن ، اماوقت ندارن.

  وقتی هم که پیرمی شن ،پول دارن ،وقت هم دارن ،اما........ مادر ندارن .

کتاب :من منم ؟  مترجم وگردآور:امیررضاآرمیون

 

 

 خوشگلترین گل های رز صورتی pink rose flower wallpaper

 

   + یک معلم - ٥:٥٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٢/۱٧

ستاره های راهنما

 هرگاه درکوچه پس کوچه های زندگی،گم شدی ویااسیرهیاهوی زندگی ،آن گاه سرت رابالابیاور و به آسمان زندگی ات نگاه کن .ناگاه لبخند خدارا خواهی دیدودرخشش  ستارگان را.این ستارگان راه رانشانت خواهند داد. ازخداوندمی خواهم که آسمان زندگی ام راآنقدر ابری نکندکه ستارگانش  رانبینم.                                                                                               آسمان زندگی تان صاف وستاره باران باد.                                                    نام کتاب :من .منم؟      مترجم وگردآور :امیررضا آرمیون

 

 

 

 

   + یک معلم - ٢:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٢/۱٤

خواهش

خدای مهربونم توکه منو به این دنیاآوردی ، ای کاش قلب وروح من روهم مثل این پدیده  ، اقتدار، وسعت ،عمق و گذشت ببخشی .

                                                                                                                                                

   + یک معلم - ۱:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٢/۱۳

بی اعتنایی

   + یک معلم - ٥:٢٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٢/۱۳

دوست

 

ـ دوست یعنی کسی که وقتی هست آروم باشی و وقتی نیست

 چیزی توی زندگیت کم باشه

ـ دوست یعنی اون جمله های ساده و بی منظوری که میگی و

 خیالت راحته که ازش هیچ سوء تعبیری نمی شه

ـ دوست یعنی یه دل اضافه داشتن برای اینکه بدونی هر بار دلت

 می گیره یه دل دیگه هم دلتنگ غمت می شه
ـ دوست یعنی وقت اضافه ؛ یعنی تو همیشه عزیزی حتی توی

 وقت اضافه
ـ دوست یعنی تنهایی هام رو می سپرم دست تو چون شک ندارم

 می فهمیش
ـ دوست یعنی یه راه دو طرفه٬ یه قدم من یه قدم تو ؛ اما بدون

 شمارش و حساب و کتاب

ـ دوست یعنی من از بودنت مفتخر و سربلندم نه سر به زیر و

 شرمنده 

ادعا نمی کنم که همیشه به یاد دوستانم هستم ولی ادعا می کنم

 که لحظاتی که به یادشون نیستم هم دوستشون دارم

دوست خوبم از بودنت ممنونم!!!

   + یک معلم - ٥:۱٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٢/۱۳

باران

باران بهانه است.آسمان راهوس بوسه زدن برخاک است.

                 چه دعایی کنمت بهترازاین که خداپنجره ای رو به اتاقت باشد،                    

                               عشق محتاج نگاهت باشد،عقل لبریز زبانت باشد،

                                                                  ودلت وصل خدایت باشد.

   + یک معلم - ٦:٠٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٢/۱٠

بی وفایی

گفتمش دل میخری؟ پرسید:چند؟

گفتمش دل مال تو ،تنها بخند.

خنده کردودل زدستانم ربود،

تابه خود باز آمدم اورفته بود. دل زدستش روی خاک افتاده بود.جای پایش روی دل جامانده بود.

   + یک معلم - ٥:٥٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٢/۱٠

مهربانی

مهربانی رااگرقسمت کنیم

               من یقین دارم به ماهم میرسد

                               ِِ آدمی گرایستد بربام عشق

                                              دستهایش تاخداهم میرسد

   + یک معلم - ٥:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٢/۸

انضباط

استعدادبدون انضباط ماننداختاپوسی است که سواررولراسکیت شده است،جنب وجوش زیاداست ولی جهت حرکت نامعلوم.

   + یک معلم - ٤:٥٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٢/٤

خود

هرچه راپنهان کنی ،روزی باعث رنج تو می شود.

درزندگی خیلی اوقات به این دلیل درسایه وتاریکی قرارمی گیریم که خودمان جلوی نور وجودمان می ایستیم ومانع درخشش آن می شویم.

بهترین نکته درباره آینده این است که هرروز به سراغ مامی آید.

هیچ وقت مغرورمشو،برگ هاوقتی می ریزندکه ،فکرمیکنندطلا شده اند.

میگن خداابرو گریه میندازه تاگل بخنده،پس هروقت گریه کردی ناراحت نشو،چون یکی داره می خنده.

   + یک معلم - ۱۱:٢٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٢/٤